mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Okénko do přírody

Okénko do přírody

 

 Rybníky v Nové Vsi

 

Novoveský rybník

Rozloha: 24,162 ha

Rybníkem protéká Novoveský potok

Vlastník: Rybářství Litomyšl s.r.o.

V současné době zde probíhá běžný hospodářský cyklus chovu ryb.

Většinou je nasazován plůdek kapra o stáří jednoho roku a lovena dvouletá násada.

 

 

Žďárský rybník

Rozloha: 16,104 ha

Rybníkem protéká Žďárský potok

Vlastník: 16 obcí a měst převážně regionu Holicko, které tvoří Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

Chov tržních ryb, převážně kaprů, probíhá ve dvouletém období.

 

 

Poznej a chraň

Na podmáčených květnatých loukách Novoveského rybníka, potoka

a přilehlých lesů se vyskytují některé vzácné a ohrožené druhy rostlin

a pozoruhodné druhy tesaříků. Pro jejich přežití je důležité zachování

podmáčených luk, lesních palouků a světlin s kvetoucími bylinami.

 

Zdroj:  Google

 

 

Lesy v okolí Nové Vsi

Lesy u kterých leží obec Nová Ves, patřily v 19. století  velkostatku Dašice a pozdějším majitelem byl továrník Liebig z náchodska, který je prodal italskému markraběti Pallavicinimu. Po pozemkové reformě doporučilo ministerstvo zemědělství okolním obcím, také Nové Vsi, aby se sdružily a společně nakoupily lesní majetek. V roce 1930 vznikl Svazek obcí okresu holického a v roce 1931 obce založily Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Při okupaci Československa Německem byla ustanovená nucená správa s německým vedením a po roce 1945 převzal majetek stát. V roce 1959 byl správou pověřen Lesní závod Choceň. V současné době se o tento lesní majetek stará Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Družstvo tvoří 16 obcí a měst. Hospodaří na cca 4700 ha lesní půdy, 50 ha zemědělské půdy a 25 ha rybníků.

Zdroj: Google

 

 

 

Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna

Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna o rozloze 5 ha se nachází mezi obcemi Vysoké Chvojno a Albrechtice nad Orlicí, ležící cca 5 km od Nové Vsi.       K vyhlášení chráněného území došlo v roce 1994. Předmětem ochrany je: "Přirozený smíšený prales s mohutnými exempláři buků, chráněný od r. l884". Nadmořská výška je tu přibližně 255 m n.m., bioregion: Třebechovický, fytogeografické členění: Chvojenská plošina, geomorfologická jednotka: Orlická tabule, chopav: kategorie podle IUCN: řízená rezervace.

Jako rezervace bylo toto území vyhlášeno již v roce 1908. Ovšem již v roce 1884 tehdejší majitel panství markrabě Alexander Pallavicini rozhodl o ponechání této části lesa přirozenému vývoji. Dodnes se dá mluvit o jakémsi miniaturním pralese uprostřed hospodářsky udržovaných lesů. Krom buků tu nalezneme břízy a smrky a bezpočet chorošů. Hnízdí tu datel černý, holub doupňák, lejsek malý. Bylo zde nalezeno 38 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů ČR. Toto území je tak krásné, že rozhodně stojí za návštěvu.

 

Zdroj: Google