Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Podpora podnikatelů a zemědělců na území MAS Holicko

Podpora podnikatelů a zemědělců na území MAS HolickoPodpora podnikatelů a zemědělců na území MAS Holicko

 

Ač je programovací období 2014 – 2020 právě v polovině, proces vyhlašování výzev MAS Holicko je teprve na počátku. A tak bychom chtěli zažehnout jiskru v podnikatelském sektoru na Holicku a informovat jednotlivé subjekty o tom, že MAS Holicko již funguje a je možné si u ní požádat o dotaci.

V letošním roce se nám podařilo vyhlásit výzvy, a to jak např. pro obce a školy, tak i pro podnikatele (zemědělské i nezemědělské) nebo pro majitele lesních pozemků. Balíček peněz, který máme pro podnikatelský sektor je malý (12 mil. Kč), když to rozdělíme na 5 plánovaných výzev, tak je ještě menší. Přesto alokace výzvy vyhlášené v letošním roce pro programový rámec PRV ve výši 3,7 mil. Kč nebyla celá vyčerpána.

V rámci této výzvy jsme podpořili 3 zemědělské podnikatele (výše schválené dotace cca 3 mil. Kč) a 1 projekt na lesní oplocenku (výše schválené dotace cca 195 tis. Kč). Kromě toho bylo naším záměrem podpořit i malé nezemědělské podniky na Holicku. Bohužel nikdo z možných žadatelů projekt nepodal.

Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, že v příštím roce 2018 máme opět v úmyslu vyhlásit výzvu pro podnikatelský sektor, a to v následujících opatřeních:

  1. Podpora zemědělských podniků,
  2. Podpora potravinářských podniků,
  3. Podpora malých podniků,
  4. Ochrana lesních porostů,
  5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům.

Pokud vše půjde dobře, výzva poběží v termínu od 3. 1. – 23. 2. 2018 a bude na ni alokováno 5,6 mil. Kč. V průběhu této doby budeme v kanceláři MAS Holicko přijímat žádosti o dotaci zemědělských podnikatelů, výrobců potravin, malých nezemědělských podnikatelů a vlastníků lesa, kteří působí na Holicku. Projekty musí být investičního charakteru o velikosti 50 tis. – 5 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 45% do 100%, dle typu opatření.

Pokud si myslíte, že by Vám MAS Holicko mohla „vytrhnout trn z paty“ a pomoci zrealizovat Váš podnikatelský záměr, neváhejte nás kontaktovat buď osobní návštěvou v kanceláři MAS Holicko, Palackého 38, Holice nebo konzultací s vedoucí pracovnicí Ing. Michaelou Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: michaela.kovarova@holicko.cz.

Doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS Holicko již při přípravě dokumentů pro stavební řízení a dále při zpracování žádosti o dotaci. Více informací k výzvám MAS Holicko najdete na webu http://holicko.cz/clld-2014-2020/vyzvy.html .

Michaela Kovářová, MAS Holicko

seč jetele.jpg

P2011691.JPG

07_remeslna sobota Letohrad2016 (35)_upraveno.jpg