Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Revize kotlů v domácnostech

Revize kotlů v domácnostechDobrý den,

 

na základě množících se dotazů od občanů, bych Vás ráda informovala o nadcházejících novinkách v oblasti legislativy ovzduší a o kontrolách kotlů, abyste také mohli informovat obyvatele svých obcí:

 

Povinnost kontroly kotlů je stanovena v přechodném ustanovení zákona o ochraně ovzduší § 45 odst. 15 (Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.) Jestliže majitel stacionárního zdroje doklad o tom, zda je kotel v pořádku nepředloží, může mu hrozit pokuta až 20 000 Kč.

Kontrola tohoto stacionárního zdroje musí být prováděna 1x/dva roky a může ji provádět autorizovaná osoba viz. odkaz (seznam těchto osob) http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

 

Od 1. září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy, což znamená nový kotel, nebo úpravy. (tyto povinnosti prodeje a provozu kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností vyplývají z Nařízení Komise EU č. 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES – platné pro celou EU a tedy i pro ČR)

 

Pro shrnutí časové posloupnosti viz tabulka níže:

 

Od 1. 1. 2014

Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

(legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).

Do 31. 12. 2016

Povinnost nechat si zkontrolovat i kotel na tuhá paliva a nechat si vypracovat Revizní zprávu kotle

s označením emisní třídy)

Následně je nutné provádět revize kotle vždy každé 2 roky.

Od 1. 1. 2017

Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit Revizní zprávu kotle

(včetně označení emisní třídy), přičemž:

·         při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 1. 2017 hrozí pokuta 20 000 Kč;

·         při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 9. 2022 hrozí pokuta 50 000 Kč, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy;

·         a dále pokuta 50 000 Kč pokud bude v kotli používáno palivo, které je zakázáno (především odpady, uhelné kaly apod.).

Od 1. 1. 2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy

(legálně zakoupit a uvést do provozu lze pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

Od 1. 1. 2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy

(legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle splňující požadavky na EKODESIGN). Platí pro celou EU.

Od 1. 9. 2022 

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

(bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

 

Hezký den

S pozdravem

 

 

Mgr. Markéta Píčová

referentka (odpady, ovzduší, územní plánování - ÚAP)

Stavební úřad - životní prostředí

 

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí    

mobil: 773 781 159, telefon: 494 337 227

DS: aj5bhbi, IČO: 00274968

www.kostelecno.cz