Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství


SPLATNOSTI

Místní poplatek za odpad   

do 31. 03. 2023                                                                              

 

Kč 600,- /osoba přihlášená k trvalému pobytu za rok

Kč 600,- / osoba vlastnící stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně t.j. 600,- Kč

Způsob platby:

  • hotově
  • převodem na účet obce číslo: 21722571/0100, variabilní symbol: čp. nebo ev.č.

V informacích o platbě je nutno uvést jméno plátce pro přesnou identifikaci platby.

 

Místní poplatek ze psů

do 31. 03. 2023

 

Kč 50,- / pes

za druhého a každého dalšího psa Kč 50,-

Způsob platby: hotově nebo bank. převodem na účet obce č.: 21722571/0100, variabilní symbol: čp. nebo ev.č., v informacích o platbě nutno uvést ve zprávě pro příjemce jméno plátce + pes.

Elektronická verze materiálů, které se zaměřují na třídění odpadu

Tyto materiály jsou určeny ke stažení a libovolnému nekomerčnímu využití:

Manual, co kam patří

Jak třídit odpad

Proč třídíme odpady

www.jaktridit.cz

www.ekokom.cz

Děkujeme, že pomáháte šetřit životní prostředí.


Publikováno 1. 8. 2023 13:59

Kalendář svozu komunálního odpadu na rok 2023

Kalendář svozu komunálního odpadu..jpg


Publikováno 13. 4. 2023 11:39

Informace o nakládání s odpady podle § 60 odst. 4, zákona 541/2020 Sb., o odpadech:

Datum konání: 20. 3. 2023

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022.pdf


Publikováno 21. 3. 2023 13:30


Informace pro fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby zapojené do systému nakládání s odpady Obce Nová Ves

Cenik svozu a likvidace odpadu pro podn. fyzicke osoby a pravnicke osoby

PRILOHA 1 Umístění kontejnerů

Kontejnery mapa