Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Okénko do přírody

Okénko do přírody

Rybníky v Nové Vsi 

Novoveský rybník

  • Rozloha: 24,162 ha
  • Rybníkem protéká Novoveský potok
  • Vlastník: Rybářství Litomyšl s.r.o.

V současné době zde probíhá běžný hospodářský cyklus chovu ryb.

Většinou je nasazován plůdek kapra o stáří jednoho roku a lovena dvouletá násada.

Žďárský rybník

  • Rozloha: 16,104 ha
  • Rybníkem protéká Žďárský potok
  • Vlastník: 16 obcí a měst převážně regionu Holicko, které tvoří Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.

Chov tržních ryb, převážně kaprů, probíhá ve dvouletém období.

Poznej a chraň

Na podmáčených květnatých loukách Novoveského rybníka, potoka a přilehlých lesů se vyskytují některé vzácné a ohrožené druhy rostlin (žabník kopinatý, česnek hranatý, zeměžluč spanilá, kontryhel lysý, voďanka žabí) a pozoruhodné druhy tesaříků (tesařík panenský, pižmový, obecný). Okolí Novoveského rybníku je dosud nejbohatší východočeskou lokalitou pro tesaříka Brachyleptura tesserula (s oranžovými křídly), který je zařazen v Červeném seznamu do kategorie kriticky ohrožených druhů. Pro jejich přežití je důležité zachování podmáčených luk, lesních palouků a světlin s kvetoucími miříkovitými bylinami.

Lesy v okolí Nové Vsi

Lesy u kterých leží obec Nová Ves, patřily v 19. století  velkostatku Dašice a pozdějším majitelem byl továrník Liebig z náchodska, který je prodal italskému markraběti Pallavicinimu. Po pozemkové reformě doporučilo ministerstvo zemědělství okolním obcím, také Nové Vsi, aby se sdružily a společně nakoupily lesní majetek. V roce 1930 vznikl Svazek obcí okresu holického a v roce 1931 obce založily Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Při okupaci Československa Německem byla ustanovená nucená správa s německým vedením a po roce 1945 převzal majetek stát. V roce 1959 byl správou pověřen Lesní závod Choceň. V současné době se o tento lesní majetek stará Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Družstvo tvoří 16 obcí a měst. Hospodaří na cca 4700 ha lesní půdy, 50 ha zemědělské půdy a 40 ha rybníků.

Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna

Přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna o rozloze 5 ha se nachází mezi obcemi Vysoké Chvojno a Albrechtice nad Orlicí, ležící cca 5 km od Nové Vsi.  K vyhlášení chráněného území došlo v roce 1994. Předmětem ochrany je: "Přirozený smíšený prales s mohutnými exempláři buků, chráněný od r. l884". Nadmořská výška je tu přibližně 255 m n.m., bioregion: Třebechovický, fytogeografické členění: Chvojenská plošina, geomorfologická jednotka: Orlická tabule, chopav: kategorie podle IUCN: řízená rezervace.

Jako rezervace bylo toto území vyhlášeno již v roce 1908. Ovšem již v roce 1884 tehdejší majitel panství markrabě Alexander Pallavicini rozhodl o ponechání této části lesa přirozenému vývoji. Dodnes se dá mluvit o jakémsi miniaturním pralese uprostřed hospodářsky udržovaných lesů. Krom buků tu nalezneme břízy a smrky a bezpočet chorošů. Hnízdí tu datel černý, holub doupňák, lejsek malý. Bylo zde nalezeno 38 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů ČR.

Toto území je tak krásné, že rozhodně stojí za návštěvu.

Zdroj: Google

Zpracovala: Iva Brátová

 

Dokument: Staré stromy v obci