mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

1/2021 Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 17.03.2021
1/2020 OZV o místním poplatku za odpady 01.01.2021
2/2019 OZV o místním poplatku za odpady 01.01.2020
1/2019 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 28.03.2019
1/2018 OZV o místním poplatku za odpady 01.01.2019
4/2017 OZV o místním poplatku ze psů 01.01.2018
3/2017 OZV o místním poplatku za odpady 01.01.2018
2/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 07.08.2017
1/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 26.04.2017
1/2016 OZV, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2017

1/2015 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

07.12.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon