Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE NOVÁ VESCO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu. Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.

Tento dokument je postaven z aktuálních informacích zjištěných přímo z obce. Podstatná část tohoto sběru informací probíhá formou dotazníkového průzkumu obyvatel.
Ten má za cíl zjistit, jak jste spokojeni s životem v obci, co se Vám líbí a co byste chtěli změnit nebo zlepšit. Dotazníkové šetření bude probíhat od 24.4. do 9.5. 2024 . Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere jen několik minut. Máte možnost jej moci vyplnit online, nebo písemně na formuláři, který obdržíte do schránek nebo ke stažení v listinné podobě a vyplněný jej odevzdat do schránky Obecního úřadu Nová Ves nebo na podatelnu.

Odkaz pro vyplnění dotazníku:

Dotazník pro občany - online

QR kód pro vyplnění dotazníku:

Dotazník pro občany.png

Ke stažení v listinné podobě:

Dotazník pro občany v listinné podobě