Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Historie

Historie

Obec Nová Ves vznikla v druhé polovině 16. století u rybníka, uprostřed lesů, které vlastnil pardubický šlechtic Jaroslav z Pernštejna. Panství ale přivedl do dluhů a v roce 1560 bylo panství prodáno České královské komoře, kterou řídil král Ferdinand I. Habsburský.  Tento velký lesní komplex v podhůří Orlických hor zvaný Království sloužil vrchnosti hlavně jako lovecký revír.

Chov a prodej ryb, především kaprů  byl v té době výnosným podnikáním. Proto dostal pardubický hejtman Jiřík Adispach za úkol vybudovat nový rybník. Právě zde, v místě pozdější obce, našel fišmistr Matouš Křižanovský z Živanic lesní úžlabinu, kterou protékal potok, vhodnou pro stavbu rybníka.  Ta započala  roku 1571.   

Rybníku, který byl dokončen v roce 1573 se nejdříve říkalo Nový rybník na Království, potom dostal jméno Branzviers (Braňzvěř), později Novožďárský a nakonec se ujalo jméno  Novoveský.

V roce 1574 započala výstavba vesnice, která nejprve vznikala u rybníka. Další domy byly stavěny v místech, kde pokračovalo mýcení lesa. Všechny obytné domy byly stavěny z roubených kmenů, měly malá okénka a střechu pokrývaly slaměné nebo rákosové došky. Vesnice dostala jméno Nová Ves. 

Obyvatelé vesnice se živili nejprve prací v lese. Káceli a vysazovali nové stromy a později si zakládali malé živnosti. Byl tu krejčí, kovář, tesař, švec, zedník, ale lesnická činnost byla ve vsi stálá. Dle úřední knihy z roku 1588 zde žilo 9 rodin.

V roce 1651, při prvním sčítání lidu zde bylo 16 chalup a ve vesnici žilo 56 osob, v roce 1795 už 31 chalup a 271 osob.

V roce 1896 bylo započato jednání o postavení pískovcového kříže na rozcestí v Nové Vsi. Tento měl nahradit původní, zchátralý dřevěný kříž z roku 1830.  Nový, pískovcový kříž se pořídil za 244 zlatých a 83 krejcarů.

V roce 2013 bylo celé prostranství U Křížku upraveno a staré lípy nahradily nové.

V současné době žije v obci 188  stálých obyvatel.

Duben 2018

Zdroj: Kronika Nové Vsi, Google

Zpracovala: Iva Brátová

Památná místa