Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Svoz separovaných plastů a kovů

Svoz separovaných plastů a kovůNa základě dohody zástupců společníků na poradě dne 24.10.2023 byl vydán tento :

 

Pokyn jednatele společnosti

Svoz separovaných plastů a kovových obalů

 

Společnost ODEKO s. r. o., Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí přijala opatření, které se týká svozu separovaných plastů a kovových obalů ze separačních míst obcí.

                                   

„ Počínaje pondělím 30.10.2023 bude svoz výše zmíněných komodit probíhat společně, výsypem do jednoho sběrného vozu. Třídění odpadu je zajištěno u konečného odběratele.“

 

Datum 26. 10. 2023

                                                                                   Ing. Rostislav Všetečka

                                                                                   jednatel společnosti ODEKO s. r. o.

                                                                                  

Odůvodnění:

Tato změna vychází ze znění § 59, odst. 2 zákona 541/2020 Sb. o odpadech

 

(2) Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace.                                                                    

Vzhledem k tomu, že konečný odběratel, NAPOS a.s. provozuje třídící linku, která plně zajišťuje recyklaci plastů i kovových obalů je podmínka zákona beze zbytku splněna.

 

Společnosti ODEKO s.r.o. přinese společný svoz vytříděných plastových a kovových složek komunálního odpadu úsporu provozních nákladů, zvýší efektivnost a kapacitu pro další služby.

V neposlední řadě dojde přínosu pro životní prostředí, neboť se sníží zplodiny ze spalování nafty.