Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Upozornění KVS - ptačí chřipka

Upozornění KVS - ptačí chřipkaKrajská veterinární správa informuje o případu nákazy ptačí chřipky v Bolehošti a doporučuje chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí o důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.  

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové tel. 495 279 057, 720 995 210.

Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků v naší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj tel. 495 279 057, 720 995 210 a jednali pouze podle jejího pokynu.